Stressad man som biter i citron

Fem tips när tempot är högt

1. NULÄGE

Stanna upp och reflektera över var ni är. Vad är era utmaningar? Ju högre tempo desto viktigare blir det att ha koll på de svagaste länkarna, både för dig, arbetsgruppen och organisationen.

2. ÖNSKAT LÄGE

Vad är ert mål? Vad är önskat läge? Skapa en tydlig målbild som alla förstår, så att alla kan springa åt samma håll.

3. HINDER

Vilka är era hinder? Det kan handla både om konkreta saker eller beteenden. Gör ni rätt saker?

4. RESURSER

Vilka resurser har ni som kan ta er närmre målet? Identifiera alla möjligheter men också vilka pusselbitar som saknas.

5. ACTION

Vad ska ni göra? När ska ni göra det? Hur? Vem ska göra det? Att skapa en tydlig handlingsplan ökar sannolikheten att ni når målet.