TRIMTIPS: Tema Interimslösningar

2020-02-02T15:41:31+01:00Trimtips|

Frustrerad kvinnaHar du tid att vänta 6 månader på rätt person?

Det är är inte konstigt att interimslösningar blir vanligare. Företag jobbar mer i projekt, organisationer förändras oftare. Olika och nya kompetenser behövs. Tempot är högt, konkurrensen global, digitaliseringen ställer krav på transformation, förändring och förflyttning.

Tidslängden för interimsuppdrag kan variera mycket beroende på vilket läge organisationen befinner sig i. Det kan handla om allt från några veckor till några månader, ibland med förlängning. Så vad kan en interimslösning bidra med på denna, förhållandevis korta, tidsperiod och vad ska man tänka på om man vill gå den vägen?

NÄR KAN EN INTERIMSLÖSNING BEHÖVAS?

  • När teamet snabbt behöver täppa till en lucka. I väntan på en permanent spelare kan en interimslösning täcka upp vakansen. I vissa fall är det behov under en föräldraledighet eller sjukskrivning som ska täckas.
  • När bolaget ska utvecklas eller genomföra strukturförändringar. Kanske behövs det en resurs med erfarenhet av just det?
  • Många bolag utnyttjar också möjligheten att få in en person med nya perspektiv utifrån, vilket kan vara en katalysator för verksamheten.

VAD SKA DU TÄNKA PÅ VID EN INTERIMSLÖSNING?

  • Att tydligt formulera uppdrag, mandat, avgränsningar, rapportering och tidsperiod.
  • Att vara tydlig i kommunikationen, framförallt internt, vilket uppdrag som interimspersonen har och vad som händer efter uppdraget är avslutat.
  • Att få interimspersonen att känna sig som en del av organisationen.
  • Att ha tydliga avtal för interimslösningen.

TRIMTIPS: Tema Humankapital

2020-02-02T15:41:31+01:00Trimtips|

Dear Boss I quitHur engagerat är ditt humankapital?

Vet du hur många medarbetare som känner inre engagemang på jobbet? Enligt en ny studie är siffran 18% i Sverige. Resten av sin energi lägger de utanför arbetet. Det är i sig viktigt att det finns energi kvar till fritiden, speciellt med tanke på dagens ohälsotal. Men det kan finnas förbättringspotential, eller hur?

VARFÖR ÄR DET VIKIGT?

Förutom glädjen för individen finns det en direkt koppling till det ekonomiska resultatet. Företag med motiverade medarbetare har en högre produktivitet, bättre lönsamhet och nöjdare kunder. De har dessutom lägre frånvaro och färre olyckor, så det finns mycket att vinna på att behålla människors engagemang.

HUR KAN MAN ÖKA ENGAGEMANGET?

Enligt samma studie är det allra viktigaste för att medarbetarna ska vilja komma tillbaks till jobbet och känna engagemang är:

  • Att medarbetaren känner sig sedd och lyssnad på
  • Att det finns tydliga mål på individnivå och att måluppfyllelsen är väl definierad så att medarbetaren vet när den levererar det den ska
  • Att det finns en koppling mellan individens och företagets “varför”

TRIMTIPS: Nå fram med ditt budskap

2020-02-02T15:41:31+01:00Trimtips|

Data Overload5 tips för att nå fram i bruset

Landskapet för marknadsföring fortsätter att förändras. Mediebruset ökar och det kommer bara att bli svårare att nå fram eftersom kunderna dessutom litar mer på sina nätverk än det företagen vill basunera ut. Här är några tips om hur du kan nå fram bättre med ditt budskap!

1. KUNDEN I FOKUS

Kundens makt är större än någonsin och vi blir allt mer kräsna allteftersom information blir mer och mer tillgänglig. Så lever det du erbjuder inte upp till kriterierna är du inte med i matchen. Det gäller varumärke, värderingar, service, produkt, leveranstid. Ha stenkoll på vem som är din idealkund och vad deras behov är så att du är säker på att du pratar med rätt person.

2. SYFTET

Vad är ditt eller din organisations varför? Människor blir inspirerade av visioner och idéer, inte produkter eller tjänsters features. Skala bort de yttre lagrena och gå in i kärnan. Och förmedla det till dina kunder. Videotips: Simon Sinek’s Start with why.

3. BUDSKAPET

Budskapet måste vara relevant för kunden och innehållet når lättare fram om det skapar en känsla och berör. Mänskligheten är inte så rationell som vi kanske hade önskat,  beslut fattas baserat på känslor och upplevelser. Vinnaren skapar ett koncept som engagerar, underhåller och berör. Du kan hitta mer inspiration på Företagarnas hemsida.

4. RÖSTEN

Hörs du inte finns du inte. Självklart ska du finnas där dina kunder finns och söker efter information. Se till att vara top of mind när din kund är redo att fatta sitt köpbeslut. Det kräver uthållighet och tålamod att hitta sin egen röst men undersök också vilka andras röster som kan prata om er och ert arbete. Kunder, ambassadörer eller influencers är bara några av de röster som kanske kan och villa tala för din räkning?

5. NÄTVERKET

Vi lever i en nätverksekonomi och framtida affärer kommer att fortsätta göras till stor del genom nätverkskontakter. Inventera ditt nätverk. Vem hjälper dig till affärer? Vad saknar du? Bestäm innan mingelmöten vilka du vill ha kontakt med och fokusera på dessa. Men, bli inte för strategisk i ditt nätverkande, spontana kontakter kan ge oanade möjligheter.

TRIMTIPS: Tema Högkonjunktur

2020-02-02T15:41:31+01:00Trimtips|

Stressad man som biter i citron

Fem tips när tempot är högt

1. NULÄGE

Stanna upp och reflektera över var ni är. Vad är era utmaningar? Ju högre tempo desto viktigare blir det att ha koll på de svagaste länkarna, både för dig, arbetsgruppen och organisationen.

2. ÖNSKAT LÄGE

Vad är ert mål? Vad är önskat läge? Skapa en tydlig målbild som alla förstår, så att alla kan springa åt samma håll.

3. HINDER

Vilka är era hinder? Det kan handla både om konkreta saker eller beteenden. Gör ni rätt saker?

4. RESURSER

Vilka resurser har ni som kan ta er närmre målet? Identifiera alla möjligheter men också vilka pusselbitar som saknas.

5. ACTION

Vad ska ni göra? När ska ni göra det? Hur? Vem ska göra det? Att skapa en tydlig handlingsplan ökar sannolikheten att ni når målet.

TRIMTIPS: Bli en bättre talare

2020-02-02T15:41:31+01:00Trimtips|

Bli en bättre talareTre tips för att bli en bättre talare

När hjulen snurrar fort är det lätt att lust och glädje försvinner och att man tar genvägar i förberedelser för att spara tid.  Lena Frisk, komiker och talarcoach, ger sina tips för att du ska nå fram med ditt budskap. Lena är en del av Handelshusets affärsnätverk.

1. VAR FÖRBEREDD

Vem är målgruppen, vad är viktigt för dem och var är de i processen? När du har innehållet klart, filma gärna dig själv när du övar på det du ska säga. Då kan du finslipa ditt framträdande och leverera en ännu bättre presentation. Ha 100 procent koll på hur tekniken fungerar.

2. VÄLJ EN SAK

Välj EN sak som är det absolut viktigaste i din presentation. Om de glömmer allt annat, vad vill du att folk ska ta med sig? Upprepa det när du avslutar presentationen.

3. VAR PERSONLIG

Fundera över hur du ska förmedla det viktigaste du säger. Är det en bild? Ett diagram? Bäst är att berätta en historia, gärna med en personlig eller känslomässig koppling. Av någon anledning minns vi bättre sånt som ”stör” eller bryter av lite. Det kan vara genom humor eller på andra sätt överraskande. Det får åhöraren att haja till och minnas ditt budskap bättre.

TRIMTIPS: Tema Växtvärk

2020-02-02T15:41:31+01:00Trimtips|

VäxtvärkVad gör mest ont?

Växtvärk är en vanlig åkomma som drabbar företag med stora ambitioner och mycket driv. Har du något som skaver i din verksamhet? Siffrorna? Organisationen? Din utveckling? Så känner du igen symptomen för växtvärk:

1. BRIST PÅ TID

Det känns som att tiden aldrig räcker till och att ni inte hinner med det ni vill.

2. BRIST PÅ KOMPETENS

Nya utmaningar kräver ofta nya kunskaper och färdigheter för att hänga med i svängarna.

3. BRIST PÅ KAPITAL

Ni står inför nya investeringar men saknar kapital.

Vi kan hjälpa er växa och utvecklas, både som individer och verksamhet. Tillsammans har vi mer än 60 års erfarenhet av affärsutveckling. Vi har även ett partnernätverk med specialister. Vi börjar med en behovsanalys där vi kartlägger var ni befinner er idag, vart ni är på väg, samt vilka resurser och utmaningar som finns. Efter det gör vi en åtgärdsplan med konkreta förslag.