Frustrerad kvinnaHar du tid att vänta 6 månader på rätt person?

Det är är inte konstigt att interimslösningar blir vanligare. Företag jobbar mer i projekt, organisationer förändras oftare. Olika och nya kompetenser behövs. Tempot är högt, konkurrensen global, digitaliseringen ställer krav på transformation, förändring och förflyttning.

Tidslängden för interimsuppdrag kan variera mycket beroende på vilket läge organisationen befinner sig i. Det kan handla om allt från några veckor till några månader, ibland med förlängning. Så vad kan en interimslösning bidra med på denna, förhållandevis korta, tidsperiod och vad ska man tänka på om man vill gå den vägen?

NÄR KAN EN INTERIMSLÖSNING BEHÖVAS?

  • När teamet snabbt behöver täppa till en lucka. I väntan på en permanent spelare kan en interimslösning täcka upp vakansen. I vissa fall är det behov under en föräldraledighet eller sjukskrivning som ska täckas.
  • När bolaget ska utvecklas eller genomföra strukturförändringar. Kanske behövs det en resurs med erfarenhet av just det?
  • Många bolag utnyttjar också möjligheten att få in en person med nya perspektiv utifrån, vilket kan vara en katalysator för verksamheten.

VAD SKA DU TÄNKA PÅ VID EN INTERIMSLÖSNING?

  • Att tydligt formulera uppdrag, mandat, avgränsningar, rapportering och tidsperiod.
  • Att vara tydlig i kommunikationen, framförallt internt, vilket uppdrag som interimspersonen har och vad som händer efter uppdraget är avslutat.
  • Att få interimspersonen att känna sig som en del av organisationen.
  • Att ha tydliga avtal för interimslösningen.